Електронен активатор на горивото – ЕАГ

Електронен активатор на горивото – ЕАГ

ЕАГ е разработено от международна инженерингова компания, специализирана в областта на двигатели с вътрешно горене.  Устройството активира горивото на двигателите с вътрешно горене , по електронен път и води до намаляване на разхода на гориво, подобрява работата на двигателя,  увеличава неговата мощността, удължава експлоатационния период и значително подобрява  екологичните параметри на изгорелите газове . 

Принцип на работа:

Устройството се монтира на горивопровода преди горивния филтър и се захранва от акумулатора. Горивото минава между метални електроди в специален реактор, където се подлага на въздействие на високоволтово електрическо поле в безкислородна среда. Повишава се енергията на молекулите, което спомага за по-бързото им изгаряне в цилиндрите. В ЕАГ има поставена интелигентна система за измерване на количествето и качеството на горивото, където се подава възможо най-високо допустимо напрежение за конкретното гориво с най-малка консумация на ток. Чрез този способ на активация на горивото, се обработват 100% от горивните молекули, което значително много подобрява и ускорява горивния процес. Елементите находящи се в горивото, които възпрепятстват процеса на горене и формират голяма част от вредните емисии в отработените газове се обединяват в по-големи молекули и се улавят от горивния филтър. След преминаване на горивото през  реактора се появяват нови линии в спектрограмата, характерни за карбонилните съединения на бензола.  Появяват се също линии на хидроксилните радикали (ОН). При високоволтовата обработка на дизеловото гориво се предизвиква уедряване на съдържащата се в него сяра до размери над 5мкм, което позволява тя да бъде уловена в горивния филтър. Това води до значително намаляване на серните окиси в изгорелите газове.

 

 

Постиганти резултати:

 • Намаляване на разхода на гориво, между 9% и 16% – в зависимост от качеството на горивото. (Колкото по-лошо е горивото, толкова по- добри са показателите)
 • Подобрява на мощността на двигателите (динамиката), особено в градски условия. Мощността се увеличава в градски условия и при динамични натоварвания до 15%
 • Устойчива работа с нискокачествено гориво.
 • Намаляване на саждите в димните газове (дизел) – (особено добри резултати се постигат с нискокачествен дизел). – до 55%
 • Намаляване на СО в димните газове (бензин) - до 30%

ЕАГ отговаря на международните изисквания по ISO 16750, устойчиво e на  електромагнитни, климатични и вибрационни въздействия.

Устройството е снабдено с отвори за връзка с горивопровода,  които води към двигателя и с нисковолтови захранващи кабели. В основата на корпуса има монтажни отвори за неподвижно фиксиране в двигателния отсек. Върху корпуса са разположени   диодни индикатора които дават информация за нормалната работа на устройството.

Технически Параметри :

 • Размери - 150/70/40 мм
 • Тегло - 470гр.
 • Работно напрежение от 10 до 32V.
 • Макс. на ток   - 250мА
 • Макс. Мощност – 8W
 • Максимален работен обем на гориво (в зависимост от модела) – 80, 120, 150, 180, 250, 500, 1000, 1500 литра на час
 • Макс. Налягане – 15 бара.

Области на приложение:

ЕАГ може да се монтира и използва с много висока ефективност на всички двигатели с вътрешно горене, като: автомобили, камиони, строителна техника и механизация, земеделска техника и механизация (трактори, комбайни и т.н.), локомотиви, кораби и др.