Куптиватор - Компактор АРП

Куптиватор - Компактор АРП

Наименование

единица

КК 3,5

КК 4,2

КК 5,5

КК 6,7

КК 7,6

КК 9,0

Работна ширина

мм.

3500

4200

5500

6700

7600

8800

Дълбочина на обработка

см.

6-18

6-18

6-18

6-18

6-18

6-18

Работна скорост

км/ч.

5-7

5-7

5-7

5-7

5-7

5-7

Транспортна скорост до

км/ч.

20

20

20

20

20

20

Трактор

к.с.

110-140

130-180

150-200

180-230

210-250

над 250