Навесна щангова

Навесна щангова

Капацитет на резервоара : 400л, 600л, 800л, 1000л.

Полиетиленов резервоар с танк за измиване на ръцете;

Размер на щангите: 8м, 10м, 12м, 14м, 15м, 16м, 18, 21, 24м ;

Задвижване - чрез ВОМ (от вала на трактора);