Сечка - турска

Сечка - турска

Сечка за слънчоглед с работна ширина 4,5м

Сечка за слънчоглед 4,5 м.