Зърнотоварачи и разтоварващи шнекове

Зърнотоварачи и разтоварващи шнекове

Диаметър (Ф)

Ф 108, 120, 150, 190, 220

Дължина  (мм)

Ф 3000 мм д 12 000 мм